head_bn_item

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์

เครื่องทดสอบการลัดวงจรของแบตเตอรี่

เครื่องทดสอบการลัดวงจรของแบตเตอรี่

ห้องอุณหภูมิและความชื้นคงที่;

ห้องอุณหภูมิและความชื้นคงที่;

ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลังงาน Li-ion

ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลังงาน Li-ion

เครื่องทดสอบบอร์ดป้องกันพลังงาน Li-ion

เครื่องทดสอบบอร์ดป้องกันพลังงาน Li-ion

ออสซิลโลสโคปแบบโดเมนผสม

ออสซิลโลสโคปแบบโดเมนผสม

ระบบทดสอบมอเตอร์

ระบบทดสอบมอเตอร์

0T0A1285 (1)
0T0A1285 (2)
DSC_2821
DSC_1278
DSC_2915
DSC_4835

รายการ-xunpan

ติดต่อเรา

ดีไลท์